Skip to content

Terma dan Syarat-syarat

 1. Untuk mengelakkan sebarangpertikaian, baca perjanjian ini dengan teliti sebelum menerimanya. Dengan bersetuju dengan terma dan syaratkami, pengguna akan dianggap telahmenerima semua terma dan syaratproduk kami.
 2. Ahli bertanggungjawab untuk kerahsiaan dan keselamatan akaun dan kata laluannya. Pertaruhan yang diletakkan dan diterima oleh akaun ahli akan dianggap sebagai taruhan yang sah. Kami mengesyorkan ahli mengemas kini kata laluan mereka dengan kerap. Sekiranya akaun ahli dicuri, syarikat tidak akanbertanggungjawab atau membayar ganti rugi.
 3. Syarikat menyimpan semua pertikaian dan keputusan akhir ketika mengubah syarat dan peraturan permainan. Segala penyesuaian atau
  pengubahsuaian pada perjanjian ini akan berlaku sebaik sahaja perjanjian diumumkan. Semua perubahan akan diumumkan dalam pengumuman WINBOX.
 4. Sebelum menggunakan mana-mana permainan produk syarikat kami, ahli mesti berumur sah mengikut undang- undang tempatan.
 5. Sekiranya pertaruhan tidak berjaya dihantar dalam permainan syarikat kami, pertaruhan akan dianggap tidak sah dan hasil akhir akan berdasarkan catatan pangkalan data syarikat kami.
 6. Sekiranya ahli keluar secara sukarela atau secara automatik sebelum keputusan permainan, hasil pertaruhan permainan tidak akan sah.
 7. Sekiranya terdapat situasi yang tidak dapat dielakkan, termasuk bencana alam atau serangan penggodam yang menyebabkan kehilangan data, harap perhatikan pemberitahuan lebih lanjut syarikat atau hubungi syarikat itu sendiri.
 8. Syarikat merekodkan semua urus niaga dalam talian dan aktiviti perjudian dan permainan. Sekiranya perselisihan berlaku, akan ditangani mengikut rekod.
 9. Sekiranya syarikat menemui kaedah yang tidak sesuai (plug-in) atau tingkah laku perjudian kumpulan haram yang menyebabkan kerosakan pada syarikat, syarikat berhak untuk membatalkan taruhan haram tersebut.
 10. Jika terdapat sebarang percanggahan dalam kaedah-kaedah dan terma yang dinyatakan dalam bahasa yang berbeza, sila rujuk versi Bahasa Inggeris.
 11. Sekiranya terdapat faktor luaran seperti sambungan rangkaian yang buruk, ralat sambungan rangkaian, perkakasan yang buruk, dan lain-lain, mungkin terdapat perbezaan antara mungkin terdapat perbezaan antara data produk syarikat dan data dalam pangkalan data. Hasil akhir akan didasarkan pada data yang dicatat di pangkalan data syarikat.
 12. Syarikat berhak untuk menggantung atau menutup akaun pelanggan pada bila-bila masa. Sekiranya anda melanggar mana-mana syarat, termasuk menipu, menggodam, menyerang, memanipulasi atau merosakkan semangat pertaruhan biasa, sebarang kemenangan termasuk baki akaun akan disita.
 13. Selepas permainan dimulakan, syarikat tidak membenarkan ahli meletakkan pertaruhan atau kenaikan. Sekiranya syarikat itu secara keliru menerima pertaruhan atau kenaikan dari ahli selepas permainan dimulakan, syarikat berhak untuk membatalkan dan membatalkan pertaruhan tersebut. Atau pemain telah memperolehnya terlebih dahulu. Apabila pertaruhan dibuat ketika hasil akhir dari mana mana permainan diketahui, syarikat berhak untuk menolak atau membatalkan pertaruhan tersebut. Keputusan akhir terserah kepada syarikat.
 14. Sekiranya dana yang anda depositkan tidak mencapai perolehan berganda minimum (jumlah pertaruhan efektif adalah sama dengan jumlah yang anda depositkan), kami tidak akan membenarkan anda membuat pengeluaran, yang bermaksud bahawa perminta.

Perjanjian Permainan:

Semua pemain diminta untuk bersetuju dan mematuhi terma dan syarat dalam perjanjian ini. Sebarang penyesuaian atau pengubahsuaian perjanjian ini akan berlaku sejurus selepas pengumuman, dan WINBOX tidak akan memberitahu setiap pengguna secara berasingan. Setelah pengumuman tersebut, pengguna yang terus menggunakan perkhidmatan tersebut akan dianggap bersetuju dengan syarat yang disemak semula.

Terma dan syarat:

 1. Jangan melanggar prinsip keadilan permainan.
 2. Jangan sengaja menipu atau cuba mempengaruhi hasil permainan.
 3. Pengaruh faktor luaran seperti sambungan rangkaian yang lemah, ralat sambungan, perkakasan yang buruk, dan lain-lain boleh menyebabkan hasil permainan pengguna berbeza dengan rekod di pelayan dan pangkalan data. Apabila ini berlaku, hasil permainan akhir akan didasarkan pada hasil yang dicatatkan di server dan pangkalan data.
 4. WINBOX berhak untuk menambah, mengubah atau membatalkan semua atau sebahagian sistem atau fungsi dalam perkhidmatan tanpa memberitahu setiap ahli. Di samping itu, semua permainan WINBOX tertakluk pada terma dan syaratperjanjian.